Xem 3 sản phẩm

Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm

Lịch trình: TÂY NINH - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC - TÂY NINH

4,890,000 đồng

Đặt phòng

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Lịch trình: TÂY NINH - SÀI GÒN - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC - SÀI GÒN - TÂY NINH

5,449,000 đồng

Đặt phòng

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Lịch trình: TÂY NINH - TP. HCM - PHÚ QUỐC -TP. HCM - TÂY NINH

9,750,000 đồng

Đặt phòng